SPORT A PRACOVNÍ MOŽNOSTI

Dalmatin je velmi všestranné plemeno použitelné v podstatě pro jakýkoliv druh výcviku od loveckého po sportovní. Má velmi dobře vyvinutý čich a při správném vedení se velmi lehce učí nové cviky, které si dlouho pamatuje.  Pokud je v ideální kondici je silný, hbitý a vytrvalý. Dobře vedený pes, doslova visí na svém majiteli a  to, že ho zbožňuje mu přímo sálá z očí. Je-li jejich vztah správný, udělá všechno proto, aby udělal svému pánovi radost. Jen na něm záleží, aby udělal výcvik pro dalmatina takový, aby ho bavil a aby se nenudil. Výcvik dalmatina musí být láskyplný, nenásilný, ale důsledný. Tvrdé zacházení je přímo na škodu. Nejdůležitější je motivace a pokud najdeme tu správnou, žádný cvik mu nebude dělat problémy. Pozor však na dril. Přílišné opakování cviků není pro dalmatina to pravé ořechové. Co se štěně naučí v prvních měsících života už nikdy nezapomene a dá mu to výborný základ pro další rozvoj všech disciplín. V případě, že mu tento rozvoj odepřeme, velice špatně se to dohání. Stejně tak se ovšem obtížně napravují případné špatné zkušenosti nebo chyby, kterých jsme se dopustili.

Lovecký výcvik

Zpět do skupiny loveckých plemen, konkrétně do FCI sk.6 mezi honiče a barváře, byl dalmatin přeřazen v roce 1994. Z historického hlediska vývoje dalmatina šlo jistě o krok správným směrem. Aktivními myslivci k práci pokud víme využívaný není, přesto jedinci, kteří se této disciplíně začali věnovat, a je jich stále více, dokazují, že ani pauza několika staletí příliš neovlivnila jeho lovecké vlastnosti a při správném vedení by se dalmatin mohl stát platným loveckým pomocníkem. Při nácviku mu nečiní problémy cviky poslušnosti, ani pachové práce. S aportováním zvěře je však potřeba začít co nejdříve a ani tak není kladný výsledek zaručený. Stejně tak dalmatin a jeho vztah k vodě je individuální záležitost. Ne každý dalmatin je vodomil. Nejčastěji se dalmatini objevují na zkouškách vloh, barvářských a barvářských zkouškách honičů, nejlepší jedinci pak mají úspěšně složeny například i zkoušky lesní či podzimní.
Historicky první lovecké zkoušky konané Dalmatin klubem ČR proběhly ve dnech 27. – 28. 9. 2014 ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Kladno v místě MS Střela Milý. V sobotu 27.9.2014 byly na programu barvářské zkoušky honičů. Těchto zkoušek se zúčastnilo 6 dalmatinů a všichni je úspěšně zkoušky složili, v neděli 28.9.2014 se konali barvářské zkoušky ve velmi podobném složení. Všech 6 puntíků pracovalo na 100 %, takže zkoušky opět úspěšně absolvovali. Od té doby se klubové lovecké zkoušky konají pravidelně 2x ročně. Od roku 2016 je na těchto zkouškách možnost získání ocenění CACT / r.CACT (čekatel českého šampionátu práce). Historicky prvním držitelem tohoto ocenění se stal pes Figaro od Bílé laně.
Složení loveckých zkoušek opravňuje dalmatina k přihlášení do třídy pracovní na oblastních, krajských, národních, klubových a speciálních výstavách v ČR. 

Coursing

 

Elegantní stavba těla a ladné pohyby dalmatina přímo předurčují k běhu. Honění je mu prakticky vrozené a činí mu to obrovské potěšení. Výrazné a jedinečné zbarvení pak umožňuje majiteli sledovat ho v jakémkoliv terénu. Přesto si dalmatin zachoval i jisté „aristokratické“ způsoby a ne vždy je ochotný předvést vše, co v něm je. Dalmatin běhá srdcem, ale zapojuje do lovu i svou hlavu a o dráze střapce usilovně přemýšlí. Jeho styl se vyvíjí nabytými zkušenostmi, někdy pečlivě sleduje dráhu, jindy si fikaně nadběhne. Jen málo jedinců nejeví o návnadu zájem. Přesto, že není rychlý jako chrti, dokáže vyvinou značnou rychlost a pokud je správně trénovaný, je velice vytrvalý. Ztratí-li střapec z dohledu usilovně ho hledá, aby mu mohl dát na frak. 
V letech 2007 - 2010 pořádal DK ČR každoročně klubový závod v coursingu. První akce tohoto druhu pro se konala 29.5.2007 v jezdeckém areálu Panská Lícha v Brně, ve spolupráci s klubem chovatelů naháčů. Na coursingový závod se dostavilo 15 dalmatinů. Nejlepším jedincem se stal v kategorii profi pes Ch. Velvet od Chlpíků se 174 body.

Sportovní výcvik 

Pod pojmem sportovní výcvik si všichni zcela správně představíme disciplíny stop, poslušnosti a obrany. Jak to vše ladí s dalmatinem?? A jak s dalmatinem na tento druh výcviku?? Velice důležité je nic neodkládat a začít vychovávat a cvičit od prvních chvil, kdy ho máme štěně doma a to v co možná nejširším záběru cviků. Dalmatin má výborný nos a pachové práce mu nedělají potíže, přestože pracuje spíše stylem loveckého psa s mírně vyšším nosem. Pokud nejsme důslední může mu činit problémy označování  předmětů, i když nikoliv proto, že by předměty nenašel, ale spíše nechápe, proč se zabývat takovou banalitou, která je naprosto zřejmá. Také v případě, že jste již pokročili ke starším stopám, může mu činit potíže návrat na stopy velice lehké, protože se na nich nudí a tudíž zlobí. Vše záleží jen na psovodovi, co svému psovi dovolí. V rámci poslušnosti je dalmatin schopný předvádět kvalitní a velice pěkné výkony, které mohou konkurovat i služebním plemenům. Některým jedincům mohou dělat problémy aporty. I  když dalmatin není typický obranář, neznamená to, že nás v této oblasti nemůže překvapit. Budí dojem plyšového mazlíčka, ale cití-li se ohrožený, nebo vycítí-li ohrožení svého pána, je připravený zasáhnout. Zpravidla se sice sílou zákusu pracovním plemenům vyrovnat nemůže, dohání to však svým nadšením, energií a zápalem. V obraně dalmatina není agrese, bere ji jako obrovskou legraci, kdy se může vyřádit a beztrestně štěkat na určenou osobu. Odměnou mu je simulovaný boj, který vždy vyhraje. Nejlepší dalmatini mají složeny zkoušky ZVV2 nebo ZPU2. Vzhledem ke změnám mezinárodního zkušebního řádu IPO a VPG může již dalmatin skládat i tyto typy zkoušek a v zahraničí je to poměrně běžné.

Agility 

Dalmatin jako všestranné a pohyb milující plemeno má pro výcvik agility dobré předpoklady. Svojí stavbou těla a hravou povahou se snadno učí překonávání jednotlivých překážek a skokové překážky v kategorii large, kam svojí velikostí patří překonává s rezervou. Tak jako u všech ostatních plemen jsou i u plemene dalmatin mezi jednotlivými jedinci rozdíly v chuti k práci a spolupráci s psovodem. Při správně zvolené motivaci, systematičnosti a důslednosti můžeme očekávat od svého dalmatina nadšení a radost z týmového sportování. Ať už trénujeme agility rekreačně nebo začneme se svým puntíkovaným parťákem závodit, uděláme mu tím radost z poznávání nového prostředí, psích i lidských kamarádů. Dalmatin je schopný dosáhnout výborných výsledků na poli závodním , i když se rychlostí a ohebností nemůže rovnat některým plemenům ovčáckým. Nejlepší zástupce tohoto krásného plemene dosáhl dobrých výsledků i v kategorii A3. Bylo by potěšitelné, aby se pro tento sport, který ostří důvtip, pozornost a týmovou spolupráci psovoda a jeho psa , nadchlo více majitelů dalmatinů než je tomu doposud. Oblastních skupin agility je v naší republice dost, jen najít čas a chuť se svým psem pravidelně sportovat.  

Canisterapie 

V canisterapii více než na plemeni či pohlaví záleží na povaze, vztahu k lidem, ovladtelnosti a absolutní neagrasivitě jedince. Vzhledem k tomu, že dalmatin miluje lidi i děti, při zvládnutí jeho temperamentu může dát klientům mnoho radosti. Jeho zajímavé zbarvení budí u klientů důvěru a vzbuzuje úsměvy, vždyť dalmatin je tak trošku čtyřnohý klaun. Temperament dalmatina však musí být dobře zvládnutý, aby byť nechtěně nějakým prudkým pohybem neublížil.
Mnoho dalmatinů se canisterapii věnuje v ČR i na Slovensku a to jak u dětí, duševně či mentálně postižených, tak u dospěých a seniorů. Pro canisterapeutickou praxi je potře složit patřičné zkoušky u některé oficiální organizace (CANTES, Podané ruce a pod.) a získat certifikát canisterapeutického týmu.

Dogtreking, Canicross, Bicross, Frisbee, Dog Dancing, Flyball, Skijöring, Bikejöring a další psí sporty

Trénovaný dalmatin je silný, hbitý, atletický a energický pes schopný zvládat bez problémů velké vzdálenosti.  Spousta z nás využívá běh, běh u kola, koloběžky, koně nebo lyží jako jednu z možností jak dát svému miláčkovi to správné množství pohybu a jak je vidět, přestože jsou v těchto sportech využívány více jiná plemena, dalmatin svou stavbou  těla a pohybem může být schopný jim konkurovat. Hbitost, elegance, zajímavá kresba, to vše činí z dalmatina častý objekt obdivu zejména dětí, ale nejen jich. I pro porotu například v dogdancingu může být zajímavým objektem. V ČR se dalmatini v této oblasti na profesionální úrovni neobjevují, i když je několik týmů, kteří trénují rekreačně pro radost z pohybu. To samé platí i například pro frisbee, flyball nebo jiné psí sporty. Záleží jen na tom, zda se dříve nebo později objeví nějaká vlaštovka, která zazáří i v některé z oblastí pro dalmatina nepříliš typických. 

Obedience 

V Česku je obedience zatím v začátcích a z našich dalmatinářů se jí systematicky dosud nikdo nevěnuje, natož aby dosáhl nějakých významných úspěchů. Proto jsme hledali možnosti, dovědět se o této disciplíně něco nového a zajímavého ve vztahu k plemeni v zahraničí. Oslovili jsme několik chovatelů a nakonec jsme se dočkali odpovědí. Paní Flora Hagen Liste, majitelka feny dalmatina Spotnik´s Snap Shot (splněny podmínky 3 stupně obedience), žijící na Islandu byla ochotná a odpověděla nám na několik otázek, zaslaných e-mailem (předkládáme ve volném překladu)

1. Vlastníte dalmatinku. Proč jste si vybrala právě výcvik obedience??? 
Protože mě zaujala možnost a způsob komunikace  se psy. Učit psa poslušnosti má svá pravidla.K tomu, abychom naučili psa něco nového, je třeba mnohem mnohem více ...člověk musí pracovat hlavně sám na sobě ...

2. Jak zvládá dalmatin svůj temperament- obedience je o přesnosti.
Většina dalmatinů zbožňuje jídlo...... Máte-li motivační faktor tedy pamlsek, jídlo -  pes je vždy pro hru. Přesnost je vždy jen o trenérovi. Dalmatin  udělá mnoho opakujících se cviků (pokynů) za nějaký páreček. Když je unavený,  je méně přesný, tak si prostě udělá pauzu. Učit dalmatina  novým věcem není nijak složité a přesvědčit je ty věci dělat záleží pouze na schopnosti cvičitele najít způsob, jak dalmatina přimět, aby dělal cvik  tak, jak má.Přesnost získáte, pokud se nepokoušíte najít zkratky. Pokud se můžete ubránit odměňovat  cviky, které nejsou provedeny dokonale, pokud se udržíte a nenecháte svého psa dokončit celý cvik do doby, než ví, jak udělat všechny části  cviku jednotlivě a dokonale.Největší problém s dalmatiny je ,myslím, přimět je k výkonu v soutěži , kde nejsou povoleny žádné pamlsky.  Myslím, že řešení toho problému je výměna dalmatina za border kolii ...... ha-ha. 

3. Je podle Vás dalmatin dobře cvičitelný ? 
Ano! Myslím si, že jsou inteligentní a velice ochotní! Nebo, řekněme, ochotni zasloužit si svou odměnu... 

Monika Pelíšková (Monarte Rich)
Ing. Eva Lišková (od Bílé laně) - agility
(leden 2010)

Czech English French German Italian Russian Spanish Swedish